Een veilig (t)huis voor
vluchtelingen in Woubrugge

U kunt ons helpen!

Update situatie Oekraïense vluchtelingen woubrugge

Het is in maart 2024 twee jaar geleden dat de eerste vluchtelingen uit Oekraïne arriveerden in Woubrugge. Ze kregen onderdak in een voormalige showroom annex garage aan de Kerkstraat. Al snel liep de locatie vol en stond de teller op 53 bewoners, voornamelijk vrouwen met kinderen. Door verplaatsingen naar voorzieningen elders in ons land en terugkeer naar Oekraïne is dit aantal thans rond de 40.

Onderdak en veiligheid zijn natuurlijk het allerbelangrijkst, maar ook privacy wordt bij een langer verblijf een steeds belangrijker thema.

Deze vreselijke oorlog lijkt nog geen einde te kennen. Wij als Stichting Vluchtelingen Woubrugge merken dat onze bewoners lijden onder het gebrek aan perspectief en mentaal oververmoeid zijn. Gelukkig gaan alle kinderen naar school en hebben nagenoeg alle volwassenen werk, maar de zorgen om hun dierbaren die achtergebleven zijn, zijn groot en nemen toe.

Gezien de staat van het pand en de daaruit voortvloeiende povere huisvesting hebben wij, na overleg met de eigenaar van het pand en de gemeente Kaag & Braassem, besloten om nog voor maximaal 2 jaar Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

Dit betekent echter niet dat onze motivatie en die van de meer dan 60 vrijwilligers aan het verminderen is. Integendeel. Er is nog steeds 24 uur per dag en 7 dagen per week toezicht en er wordt van alles georganiseerd voor de vluchtelingen om het verblijf in Woubrugge zo prettig mogelijk te maken.

Daarnaast biedt een periode van nog 2 jaar ons de mogelijkheid een daarop afgestemde beperkte investering te doen in het verbeteren van de woonplekken en de privacy. Zo zijn de appartementjes op de verdieping op geluid geïsoleerd, zijn er afsluitbare deuren aangebracht en kunnen de ramen voor ventilatie worden geopend.

Tenslotte willen wij niet onvermeld laten dat wij dankbaar zijn voor de wijze waarop de bewoners rond de Opvang vanaf het begin onze vluchtelingen tegemoet zijn getreden.

Financiële hulp en aanvulling van vrijwilligers zijn welkom.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Stichting Vluchtelingen Woubrugge: Leo Deurloo, 06-22212959.

Hoge energierekening en aanpassing wooneenheden kosten geld

De Stichting Vluchtelingen Woubrugge spreekt namens de groep vluchtelingen haar grote dank uit aan al diegenen, die ons financieel steunen en dat hopelijk blijven doen! Geld is nodig. Voor aanpassing van de woonplekken, voor een abonnement op de kabeltelevisie, voor de mobiele noodtelefoon, de aansluiting op een alarmcentrale, voor de reinigingsrechten, drinkwater, enz. enz. De grootste uitgavenpost is die voor de energierekening.

De stichting heeft een ANBI-status (RSIN 863900859), wat inhoudt dat we als stichting goed georganiseerd zijn en zorgvuldig omgaan met het geld van donateurs. Dit heeft als extra voordeel voor u dat giften aan onze stichting (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar zijn.

Doe een overboeking naar bankrekening NL76RABO0190773243 van de Stichting Vluchtelingen Woubrugge.

Leo Deurloo, voorzitter
Stichting Vluchtelingen Woubrugge

We zijn dankbaar voor elk bedrag dat u doneert!

Wat kan jij doen?

Je kunt je inzetten als vrijwilliger. De Oekraïense vluchtelingen in het voormalige pand Keessen aan de Kerkstraat in Woubrugge kunnen dag en nacht een beroep doen op een vrijwilliger. Er is een inzetrooster gemaakt, waarop je zelf via internet de dag en het uur kunt invullen, die jou het beste uitkomen. De meeste diensten zijn voor 3 of 4 uur.

Communiceren doen we met de Google-vertaalapp op de mobiele telefoon. Dat gaat redelijk goed. De Oekraieners kunnen er zelf ook goed mee werken.

Als je je aanmeldt, krijg je een rondleiding en instructie.

Er zijn al ruim 50 onbezoldigde vrijwilligers, die zich hiervoor inzetten. Daar zijn we heel blij mee. We hebben echter dringend meer vrijwilligers nodig. Meld je aan via het algemene e-mailadres info@vluchtelingenwoubrugge.nl. Ook als je eerst meer informatie wilt hebben, kun je op dit e-mailadres terecht en je vragen stellen.

Inzetrooster

Inzetrooster logo

De vrijwilligers, die zich opgeven als toezichthouder, kunnen hiervoor een app op de mobiele telefoon gebruiken. De stichting verstrekt een toegangscode.

Foto van zwaaiende kinderen

In de media

De activiteiten van de stichting zijn in allerlei (regionale) media uitgelicht. In krantenartikelen:

En op video:

Stichtingsbestuur

Voorzitter: Leo Deurloo
Secretaris: Jacco Geschiere
Penningmeester: Jan Uit den Boogaard

Beleidsplan 2022-2023 [pdf]
Statuten/akte van oprichting [pdf]
Brief jaarrekening 2023 [pdf]
Jaarrekening 2023 begroting 2024 [pdf]
Notulen van de ALV 26mrt2024 Stichting Vluchtelingen Woubrugge [pdf]

Stichting Vluchtelingen Woubrugge
Kerkstraat 18
2481 AA Woubrugge

Contact: info@vluchtelingenwoubrugge.nl